EduMedLab

Education for Medical Laboratories - Research Group

EduMedLab

23.04.2021

Bioingeniørutdanningene arbeider sammen i forskningsgruppen EduMedLab. Hovedformålet med forskningsgruppen er å undersøke og utvikle signaturpedagogikken til bioingeniørfag, og fremme beste praksis.

 Kvalitetsforbedring og utforsking av innovative pedagogiske løsninger er EduMedLab's gjennomgående målsetninger.

EduMedLab-forskningsgruppe tar sikte på å øke sammenheng mellom undervisning på campus (utdanningsinstitusjon) og profesjonspraksis for å sikre at kandidatene har kompetansen som trengs for å møte utfordringene i sitt fremtidige yrke.

Har du spørsmål vedrørende EduMedLab. Ta kontakt med forskningsgruppeleder Elisabeth Ersvær elisabeth.ersvar@inn.no 


EduMedLab Forskningsgruppemedlemmer


EduMedLab er en forskningsgruppe forankret i NFO-Bioingeniørfag

Forskningsgruppeleder:

Elisabeth Ersvær ved Høgskolen i Innlandet elisabeth.ersvar@inn.no

Gruppemedlemmer og institusjonelle ansvarlige:

 • Kirsti Hokland (UiT)
 • Ann Iren Solli (UiT)
 • Vivian Berg (UiT)
 • Eli Kjøbli (NTNU)
 • Anne Synnøve Røsvik (NTNU)
 • Vigdis Landsverk (UiA)
 • Anne. K. Kvissel (UIA)
 • Vivi Volden (OsloMet)
 • May-Tove Furuseth (OsloMet)
 • Kirsten Margrethe Østbye(OsloMet)
 • Irene Nygård (HVL)
 • Gry Sjøholt (HVL)
 • Turid Aarhus Braseth (HVL)
 • Anette Lie-Jensen (HiØ)
 • Beathe Kiland Granerud (HiØ)
 • Else-Berit Stenseth (HiNN)

Andre medforfattere / Samarbeidspartnere:

 • Rebecca Irene Breistein (Haukeland universitetssykehus)
 • Olgunn Siversten Lid (Haukeland universitetssykehus)
 • Andreas Fossum Mjøen (Haugesund sykehus)
 • EduGameLab v/ Ilona Heldal (HVL)

Pågående forsknings og utviklingsprosjekter


 • Kartlegging av utdanningenes praksisstudier. Prosjektleder May-Tove Furuseth (maytove@oslomet.no) og Gry Sjøholt (Gry.Sjoholt@hvl.no)
 • Praksisveileder perspektivet. Prosjektleder Elisabeth Ersvær (elisabeth.ersvar@inn.no)
 • Kommunikasjon, informasjonsflyt og samarbeid med praksisfeltet - nasjonal kartlegging. Prosjektleder Else-Berith Stenseth (elseberit.stenseth@inn.no)
 • Nasjonal Case-bank. Prosjektleder Elisabeth Ersvær (elisabeth.ersvar@inn.no)