Ta kontakt med oss

Innspill, spørsmål eller annet ?

Har du spørsmål eller innspill vedrørende fagorganet: Ta kontakt med leder: Heidi Andersen 

heiand@oslomet.no

Har du innspill til innholdet på nettsiden: Ta kontakt med redaktør: Elisabeth Ersvær 

elisabeth.ersvar@inn.no