Møtereferat - mars 2021

04.03.2021

Utdrag fra møtet: I en bioingeniørutdanning skal 1/3 av studiet være praksisstudier: Dette betyr (i) store utgifter til interne laboratoriekurs, (ii) tid til løpende skikkethetsvurdering med formativ vurdering, (iii) tid til faglig samhandling og koordinering med praksisfeltet for praksisnærhet, teknologisk oppdatering og harmonisering, for å nevne noe. Vi mener at en bioingeniørutdanning er i for lav finansieringskategori - sett opp mot kravene vår utdanning har. NFO-Bioingeniørfag ønsker høyere finansieringskategori. 

Lenke til møtereferat