Møtereferat

NFO-Bioingeniørfag har møter to ganger i året

Utdrag fra møtet: I en bioingeniørutdanning skal 1/3 av studiet være praksisstudier: Dette betyr (i) store utgifter til interne laboratoriekurs, (ii) tid til løpende skikkethetsvurdering med formativ vurdering, (iii) tid til faglig samhandling og koordinering med praksisfeltet for praksisnærhet, teknologisk oppdatering og harmonisering, for å nevne...