Om oss

Hva er NFO -Bioingeniørfag

Nasjonale fagorganer for UHR-Helse og sosial

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-Helse og sosial for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Heidi Andersen (leder)