Vårt team

VÅR OPPGAVE ER FAGLIG OG ADMINISTRATIV UTVIKLING, ERFARINGSDELING, SAMORDNING OG NASJONAL KOORDINERING

Heidi Andersen 

Leder, OsloMet

Heidi er studieleder ved bioingeniørutdanningen på OsloMet. Hun er bioingeniør med mastergrad i molekylær biovitenskap og spesialistgodkjenning innen medisinsk morfologi. Andersen har tidligere vært ansatt ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Diakonhjemmet Sykehus.

E-post: Heidi.Andersen@oslomet.no 


OsloMet https://www.oslomet.no/om/ansatt/heiand/
CRISTIN - https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=581733
Bente Alm

Nestleder, NTNU-Ålesund

Bente er universitetslektor og programansvarlig for bioingeniørutdanningen ved NTNU-Ålesund. Hun er bioingeniør og er også leder for RUFUT, BFI, NITO.

E-post: bente.alm@ntnu.no 


NTNU: https://www.ntnu.no/ansatte/bente.alm
CRISTIN: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=34675


Inger-Lise F. Neslein 

UiA

Inger-Lise er er studieprogramansvarlig for bioingeniørutdanningen ved UiA og arbeider også ved OsloMet.

Hun er førstelektor og underviser i  hematologi, patologi og anatomi og fysiologi. Hun er prosjektleder for utvikling av masteremner i patologi innen Masterprogrammet i Biomedisin ved OsloMet - Storbyuniversitetet.

E-post: inger.l.neslein@uia.no 

UiA: https://www.uia.no/kk/profil/ingerln
CRISTIN: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=63636 

Line Wergeland

HVL

Line Wergeland er studieprogramansvarlig (SPA) på Bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun har vært ansatt ved HVL siden 2017 og overtok som Studieprogramansvarlig i 2021. Hun er utdannet molekylærbiolog med doktorgrad innen leukemiforskning fra UiB. På utdanningen underviser hun nå i hematologi og immunologi, tidligere har hun undervist i både cellebiologi og ulike medisinske laboratoriefag.

E-post: line.wergeland@hvl.no       Tlf: 55585508

HVL: https://www.hvl.no/person/?user=Line.Wergeland 
CRISTIN: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=50036 

Kort om Bioingeniørutdanningen ved HVL:
Måltall: 39 studenter. Opptak: 52 studenter. 
Praksispartner: Helse-Vest
BIOStemmen: Studentenes forum

Beathe Kiland Granerud

HiØ

Beathe er. er studieleder og programkoordinator for bioingeniørutdanningen ved HiØ. Hun arbeider også som senioringeniør ved Avdeling for bakteriologi ved Folkehelseinstituttet.

Hun har faglige interesser innen medisinsk mikrobiologi, høypatogene bakterier og virus, antibiotikaresistens, Maldi-TOF, immunologi, biomedisinsk analyse, tverrfaglighet, etikk, kommunikasjon og samhandling, bioingeniørfaglig didaktikk.

E-Post: beathe.k.granerud@hiof.no 

HiØ: https://www.hiof.no/ir/personer/und-forsk-ansatte/bkg/
CRISTIN: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=60974 


Randi Anny Utne Holt

NTNU-Trondheim

Randi er er studieprogramansvarlig for bioingeniørutdanningen ved NTNU-Trondheim

E-post: randi.utne.holt@ntnu.no 

NTNU: https://www.ntnu.no/ansatte/randi.utne.holt 
CRISTIN: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=39985 

Vivian Berg

UiT

Vivian er studieprogramansvarlig for bioingeniørutdanningen ved UiT. Hun er spesialbioingeniør ved Diagnostisk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

E-post: vivian.berg@uit.no 


UiT: https://uit.no/ansatte/person?p_document_id=52689 
CRISTIN: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=55210 

Elisabeth Ersvær

HiNN

Elisabeth Ersvær er studieprogramansvarlig (SPA) på Bioingeniørutdanningen ved Høgskolen i Innlandet (INN). Hun har 10 års erfaring som førsteamanuensis samt SPA ved bioingeniørutdanningen på HVL. Hun er utdannet molekylærbiolog med doktorgrad i skjæringspunktet hematologi/immunologi, og har undervist i hematologi, hemostase, cellebiologi, medisinsk laboratorieteknologi I og immunologi. Hun har initiert og etablert ePraksis.no, og er forskningsgruppeleder for NFO-bioingeniørfag sin nasjonale forskningsgruppe: EduMedLab. 

E-post: elisabeth.ersvar@inn.no       Tlf: 90539219

Kort om Bioingeniørutdanningen ved HiNN:

Måltall: 30 studenter Opptak: 40 studenter.

Første opptak: Høst 2021

Praksispartner: Sykehus Innlandet (SI)

Joachim Holte

HVL

Joakim G. Holthe er student ved Bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Han er andreårsstudent og er tillitsvalgt for kullet sitt. Han er leder av Biostemmen, og er styremedlem i BioTrick (Erasmus+ prosjekt ved HVL). Joakim jobber i tillegg som studentmentor for førsteårsstudenter, og er laboratorieassistent på Mikrobiologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

E-post: joaholthe@gmail.com 

Tlf: 48092120